Luciana 100 Jahre
Blog van Sas Boot-Ton
Welkom
Op deze website vindt u mijn boeken en bezigheden geëtaleerd.

Net verschenen: "De Acato Affaire"
In de zomer van 2019 probeerde ik op en rond de Oostzee de frustraties de baas te worden die waren veroorzaakt door een ongelijke strijd met de gevestigde orde. De vraag die is gebleven:
"Als overheid, scholen en zorginstellingen samen geen oplossing hebben voor duizenden kinderen die in Nederland niet naar school kunnen, waarom mogen de ouders de oplossing dan toch niet zelf geven?"

Nieuwste boek: "De Acato Affaire"
Recensie verschenen in het Autisme magazine (www.autisme.nl)
door: Wim de Lau
Kwetsbare kinderen verdienen beter
Aan de ene kant is het een bijna surrealistisch verhaal van professionals die werkelijk niet kunnen of willen begrijpen dat het om kinderen en ouders van vlees en bloed gaat, en aan de andere kant een ontroerend verhaal van doorzetten en liefde voor de thuiszitters, die toch het loodje leggen ...
Eigenlijk is het een hartenkreet voor solidariteit met de thuiszitters en hun ouders en eerlijke kansen voor echte (en liefdevolle) innovatie in het onderwijs. En ja, dat gaat soms gepaard met het afbreken van schotten (lees: belangen). Deze toestanden zijn niet nieuw en zouden allang opgelost zijn als er niet zo belachelijk veel onwil (misschien zelfs onkunde) was en is.
Dit boek is een combinatie van warme persoonlijke verhalen en het grotere organisatieverhaal met een bijna niet voor te stellen stroperigheid vanuit de professionele geledingen. Waar bovendien niemand de verantwoordelijkheid durft of wil nemen voor innovatie en zorg voor kwetsbare leerlingen, terwijl er zoveel kinderen thuiszitten ... Dan begrijp je de noodzaak van innovatieve/ creatieve oplossingen voor de duizenden thuiszitters niet. Natuurlijk is goede en gedegen controle op nieuwe initiatieven noodzakelijk en onontbeerlijk. Maar het kind met het badwater weggooien, is niet alleen kapitaalvernietiging maar ook kennis-vernietiging. Kwetsbare kinderen verdienen beter.
Het is een vlot en prettig leesbaar boek, ondanks de ellende die er naast de mooie zaken geschetst wordt. Met andere woorden: ‘Liefde en lucht, de basis voor goed onderwijs’.

Recensie verschenen in het tijdschrift Balans (balansdigitaal.nl)
door: Karin van Ooijen
Een grimmige strijd voor passend onderwijs
Sas Boot richtte een schooltje op - Acato - voor haar dochter met autisme, voor wie geen passend onderwijs bestond. Onder andere door krantenartikelen volgden meer aanmeldingen voor Acato. Gaandeweg werd het schooltje groter. Sas Boot beschrijft prachtig waar deze kinderen in het onderwijs tegenaan lopen. Hoe ze beschadigd raken door uitsluiting, niet kunnen voldoen aan de verwachtingen van dagelijks schoolbezoek en geen aansluiting vinden bij het onderwijsaanbod. Hoe alles erop is gericht (deze) kinderen ‘passend’ te maken, in plaats van andersom. Wat ook vooral naar voren komt, is hoe het wél kan. Wat (deze) kinderen nodig hebben om zich - op hun eigen wijze en tempo - te kunnen ontwikkelen. De talenten en mooie eigenschappen, die ondergesneeuwd raakten in het onderwijs. Het boek wordt grimmiger als Sas vertelt over de ‘strijd’ met gemeente en schoolbesturen, wanneer zij op zoek gaat naar een school die met haar samen wil werken, een ‘hogehoedschool’, zoals ze het zelf noemt. De weerstand die het onderwijs (nog) heeft met het doen van aanpassingen om het onderwijs werkelijk passend te maken, komt in het boek duidelijk naar voren. Mooi afgewisseld door verhalen over haar eigen gezin en levenswijze.