Luciana 100 Jahre
Blog van Sas Boot-Ton
Welkom
Op deze website vindt u mijn boeken en bezigheden geëtaleerd.

Nieuws: Duitse vertaling van ‘Effe Dubbel’
Binnenkort verschijnt ‘Leben in Schräglage’,
de Duitse vertaling van ‘Effe Dubbel’.
Ook van ‘Effe Dubbel’ verschijnt binnenkort een herziene versie.

Diese Ausgabe entstand zum hundertsten Geburtstag des Schoners Luciana.
Der Erlös des Buchverkaufs kommt der Instandhaltung der Traditionsschiffe zugute.

Nieuwste boek: "Passend onderwijs zal falen "
Uit ‘Passend Onderwijs zal falen’:
Gedurende de laatste maanden dat Cato dat jaar nog op school zat werd ze in de gang gepest door een jongen die het tot zijn dagelijkse taak gemaakt had om haar op te wachten en dingen tegen haar te roepen die haar boos maakten. Cato voelde zich na enige tijd zo in het nauw gedreven dat ze ‘verkleed’ naar school ging. Op een goed moment stond ze helemaal in het zwart gekleed, in een vest van haar broer, haar hoofd in de capuchon verpakt in de kamer. Cato was in die tijd een roze meisje. Alles was roze aan haar; haar kleding, haar kamer, haar fiets. "Maar Cato!," riep ik uit, "wat ga je doen?"
"Dan herkent hij me niet", sprak Cato op sombere toon.
Het was hartverscheurend. Ze werd zo wanhopig dat ze mensen ging aanvliegen; als eerste de pestkop. Dat was koren op de molen van de teamleider. Het "zie je wel, ze hoort hier niet" lag ineens op ieders lippen. De teamleider noemde haar agressief en voelde zich niet verantwoordelijk. Ik haalde Cato van school omdat ze zo diep ongelukkig was. De directie van de school meldde dit vervolgens bij de inspectie als een schorsing.